Skip to content

Kysely maakuntien tukirakenteista – vastaukset

Kyselyyn tuli 562 vastausta. Vastanneista valtakunnallisen liiton jäseniä oli 80 %; järjestö SOSTEN jäseniä 52 %. Maakuntapohjaista järjestöjen tukirakennetta kannattavien vastaajien määrä oli 72 % (ei-vastauksia 12 %, en osaa sanoa 16 %). Erva-alueisiin pohjautuvaa järjestöjen tukirakennetta kannatti 26 % vastaajista (ei-vastaajia oli 54 % ja en osaa sanoa 20 %).

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunnan Sotunetin ja maakuntien verkostojärjestöjen työryhmän laatiman kyselyn tulokset löytyvät pdf-tiedostona.