Skip to content

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta


TIEDOTE 11.5.2020

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta on perustettu.

Neuvottelukunnassa olevat verkostojärjestöt edustavat laajasti maakuntien järjestökenttää, ja neuvottelukunnan ytimessä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöt. Neuvottelukunnassa on kustakin maakunnasta yksi edustaja. Neuvottelukunta on ensimmäinen kaikki maakunnat kattava sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyörakenne ja se on perustettu sosiaali- ja terveysturvayhdistysten yhteistyöelimen, Sotunetin aloitteesta.

Neuvottelukunta edistää maakuntien äänen kuulumista.

Neuvottelukunta edistää maakuntien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä maakuntien ja valtakunnallisen vuoropuhelua. Toiminnan tavoitteena on tukea maakunnissa toimivien järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä vahvistaa niiden äänen kuulumista valtakunnallisessa vaikuttamistoiminnassa.

Neuvottelukunta käy aktiivista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja pyrkii tuottamaan sellaista tietoa, joka vastaa sidosryhmien tiedontarpeeseen.

Ajankohtaista on järjestöjen toimintojen turvaaminen osana maakunnissa toteutettavaa soteuudistusta.
Ajankohtaista neuvottelukunnan työssä on vaikuttaa siihen, että tässä toimintaympäristön muutoksessa maakunnat eivät jää ilman järjestöyhteistyötä ja järjestöjen toimintaedellytyksiä tukevaa resurssia. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen Stean rahoituksen vähentyessä vaikuttaa siltä, että maakuntien omassa hallinnassa oleva toimintaresurssi vähenee. Soteuudistus toteutuu maakunnissa ja järjestöjen tuottaman tuen, avun ja palveluiden organisoiminen tiiviiseen ja vaikuttavaan vuoropuheluun sotekeskusten kanssa edellyttää maakunnallista toimintaresurssia.

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan toimintaa suunnittelee työvaliokunta, joka työskentelee ilman erillistä resurssia.

(Edit 4/2023:) Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii tj Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:stä ja varapuheenjohtajana tj Marja Manninen Uudeltamaalta Hyte ry:stä. Työvaliokunnassa ovat lisäksi tj Milja Karjalainen Satakunnan yhteisöt ry:stä ja tj Anna Katajala Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä. Sihteeriksi valittiin tj Sanna Heinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:stä (1.6.2023 alkaen). Yhteyshenkilö neuvottelukuntaa koskevissa asioissa 31.5.2023 asti: elina.pajula@pksotu.fi, puh. 050 558 7460.


Maakuntien verkostojärjestöt – kokoonpano