Skip to content

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta


TIEDOTE 11.5.2020

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta on perustettu.

Neuvottelukunnassa olevat verkostojärjestöt edustavat laajasti maakuntien järjestökenttää, ja neuvottelukunnan ytimessä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöt. Neuvottelukunnassa on kustakin maakunnasta yksi edustaja. Neuvottelukunta on ensimmäinen kaikki maakunnat kattava sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyörakenne ja se on perustettu sosiaali- ja terveysturvayhdistysten yhteistyöelimen, Sotunetin aloitteesta.

Neuvottelukunta edistää maakuntien äänen kuulumista.

Neuvottelukunta edistää maakuntien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä maakuntien ja valtakunnallisen vuoropuhelua. Toiminnan tavoitteena on tukea maakunnissa toimivien järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä vahvistaa niiden äänen kuulumista valtakunnallisessa vaikuttamistoiminnassa.

Neuvottelukunta käy aktiivista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja pyrkii tuottamaan sellaista tietoa, joka vastaa sidosryhmien tiedontarpeeseen.

Ajankohtaista on järjestöjen toimintojen turvaaminen osana maakunnissa toteutettavaa soteuudistusta.
Ajankohtaista neuvottelukunnan työssä on vaikuttaa siihen, että tässä toimintaympäristön muutoksessa maakunnat eivät jää ilman järjestöyhteistyötä ja järjestöjen toimintaedellytyksiä tukevaa resurssia. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen Stean rahoituksen vähentyessä vaikuttaa siltä, että maakuntien omassa hallinnassa oleva toimintaresurssi vähenee. Soteuudistus toteutuu maakunnissa ja järjestöjen tuottaman tuen, avun ja palveluiden organisoiminen tiiviiseen ja vaikuttavaan vuoropuheluun sotekeskusten kanssa edellyttää maakunnallista toimintaresurssia.

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan toimintaa suunnittelee työvaliokunta, joka työskentelee ilman erillistä resurssia. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Veli-Matti Ahtiainen Lapista, varapuheenjohtajana Marja Manninen Uudeltamaalta ja muina jäseninä Anne Astikainen Keski-Suomesta ja Milja Karjalainen Satakunnasta. Työvaliokunnan jäsenenä ja neuvottelukunnan sihteerinä toimii Elina Pajula Pohjois-Karjalasta, joka on myös yhteyshenkilö neuvottelukuntaa koskevissa asioissa: elina.pajula(at)pksotu.fi, puh. 050 558 7460.

(3.9.2020: Anne Astikaisen siirryttyä muhin tehtäviin hän ei ole enää neuvottelukunnan jäsen.)


Maakuntien verkostojärjestöt – yhteystiedot