Skip to content

Sosiaaliturvayhdistykset

Sosiaaliturvayhdistyksillä on pitkä ja merkittävä vaikuttamisen sekä kehittämisen historia yhtenä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentajana. Yhdistysten juuret ovat syvällä maakunnissa. Olemme vuosien saatossa saaneet olla sillanrakentajia ja viestinviejiä niin maakuntien sisällä kuin valtakunnan tasollakin.
Yhdistykset ovat rohkeasti ja ennakkoluulottomasti toteuttaneet lukuisia edellä kulkeneita kehittämishankkeita. Näistä hankkeista on syntynyt useita hyviä käytäntöjä koko valtakuntaan.
Lisäksi yhdistykset ovat vahvan paikallisen tiedon omaavina tuoneet esille eri uudistusten ja lainsäädännön muutosten vaikutuksia ihmisten arjessa selviytymiseen sekä hyvinvointiin ja siten vaikuttaneet uudistusten sisältöön. Yhdistykset ovat olleet myös merkittäviä kouluttajia ja uuden tiedon jakajia aina huoltoväenyhdistyksistä lähtien nykyisiin sosiaali- ja terveysturvayhdistysten toimintaan saakka.
Sosiaaliturvayhdistysten toimintamuodot ja toimintavolyymit vaihtelevat eri puolilla maata suuresti. Niitä yhdistää kuitenkin maakuntapohjaisuus.

Tutustu maakunnalliseen toimintaan

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry
Finlands Svenska Socialförbund rf
Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry
Kainuun sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry
Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveysturva ry
Satakunnan Sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Uudenmaan sosiaaliturvayhdistys ry