Skip to content

Sotunet

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNET perustettiin helmikuussa 2014 Helsingissä SOSTEn toimitiloissa. Perustamiskokouksessa oli mukana edustaja kymmenestä sosiaaliturvayhdistyksestä.
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton purkauduttua todettiin, että maakunnalliset yhdistykset tarvitsevat foorumin keskinäiselle tuelle ja vuoropuhelulle. Perustamiskokouksessa toivottiin yhteistyön tiivistämistä ja toiminnallisuutta ilman turhaa byrokratiaa.
Maakunnalliset yhdistykset ovat suoraan SOSTEn jäsenjärjestöjä ja yhdistyksillä onkin edustus sekä SOSTEn valtuustossa että hallituksessa.

SOTUNETin tavoitteiksi perustamiskokouksessa sovittiin:

  • Sosiaaliturvayhdistysten keskinäisen yhteistyön kehittäminen
  • Yhteisen vaikuttamistoiminnan vahvistaminen
  • Alueellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelun kehittäminen (SOSTE)

Yhteyshenkilö: Sanna Heinonen (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry)
Puheenjohtaja: Anna Katajala (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry)
Varapuheenjohtaja: Juha A. Panzar (Uudenmaan sosiaaliturvayhdistyksen pj)

Strategia

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNET julkaisi uuden strategiansa marraskuussa 2018. Tavoitteena on entistäkin tiiviimmän maakuntien yhteistyön ja tiedontuotantotoiminnan luominen ja tukeminen. Lue strategia.