Skip to content

Strategia 2019-2022

Sosiaali- ja terveysturvayhdistykset ovat maakunnallisia, monialaisia sosiaali- ja terveysalan asiantuntijajärjestöjä. Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNET on yhdistysten valtakunnallinen yhteenliittymä, joka toimii maakuntien näkökulmasta avoimesti, rohkeasti ja alueiden näkemyksiä esiin tuoden.

Visio

SOTUNET on tunnettu, tunnustettu ja asiantunteva maakuntien yhdistysten toiminnan ja tiedon koordinoija sekä välittäjä.
Tämä tarkoittaa maakuntien järjestöjen ja ihmisten äänen kokoamista niin, että tieto ja kokemus välittyvät maakuntien välillä sekä alueilta ja maakunnista valtakunnallisen päätöksenteon ja vaikuttamistoiminnan tueksi. Tiedon kerääjinä toimivat maakunnissa toimivat yhdistykset.Tavoitteena on myös, että valtakunnallinen tieto välittyy maakunnallisen päätöksenteon ja vaikuttamistoiminnan tueksi.

Painopistealueet

Maakunnallisten sosiaali- ja terveysturvayhdistysten tukija

  • Yhdistysten toimintaedellytysten vahvistaminen SOTUNET tukee sosiaali- ja terveysturvayhdistyksiä kehittymään osaaviksi maakunnallisiksi vaikuttajiksi.
  • Keskinäisen yhteistyön vahvistaminen SOTUNETin kautta edistetään yhdistysten välistä yhteistyötä sosiaali- ja terveysturvayhdistysten sekä muiden verkostojärjestöjen välillä.

Alueellisen äänen kokoaja ja välittäjä

  • Alueellisen tiedon keruu ja koordinointi: SOTUNET edistää systemaattisen ja yhteismitallisen tiedon keruuta maakunnissa sekä alueellisen että valtakunnallisen vaikuttamistoiminnan tueksi.
  • Alueellisen ja valtakunnallisen välinen vuoropuhelu: SOTUNET vie maakuntien ääntä valtakunnallisille foorumeille ja tekee tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sekä maakuntien verkostojärjestöjen kanssa.