Skip to content

Uudenmaan sosiaaliturvayhdistys ry

Uudenmaan perinteikkään sosiaaliturvayhdistyksen haasteena on aikaansaada sosiaalipoliittista keskustelua yhteiskunnan eri toimijoitten ja kaikkien aiheesta kiinnostuneiden välille.
Uusimaa toimialueena on varsin monimuotoinen ja haastava, mutta samalla se tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia. Alueella sijaitsevat monet valtakunnan hallinnon ja päätöksenteon keskittymät sekä siellä asuu ylivoimaisesti suurin keskittymä suomalaisia. Mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa ovat erinomaiset, mutta samaan aikaan myös keskustelijoita ja vastinpareja on niin paljon, että on keskityttävä. Etenkin, kun yhdistys toimii täysin vapaaehtoisvoimin.

Toiminnan ytimenä on viimeisten vuosien ajan ollut järjestöjen ja julkisen sektorin välisen vuoropuhelun mahdollistaminen erityisesti alueellisella tasolla. Uudenmaan alueella sosiaalipoliittista keskustelua käydään usein valtakunnallisesta näkökulmasta ja Uudenmaan oman alueellinen näkökulma jää paitsioon. Toiminnan ytimen muodostaa aktiivinen hallitus, jossa on kattava edustus toimijoita sosiaalipolitiikan alueilta aina järjestöistä oppilaitoksiin ja alan eläkeläisiin.
Yhdistyksen toimintamuotoja ovat luottamuselinten kokousten lisäksi myös erilaiset keskustelutilaisuudet ja yhteistyöseminaarit.

Puheenjohtaja
Juha A. Pantzar
juha.pantzar(at)takuu-saatio.fi, p. 09 612 634 10